Friday, February 18, 2011

Meneertje winter: nu is het wel genoeg!

Temperatur: -29 °C

Gefühlt wie: -36 °C